Per 10 juni 2011 hebben de verloskundigen in de regio 's Hertogenbosch hun samenwerking in de verloskundigen kring verstevigd en dit bekrachtigd met de oprichting van de Coöperatie 's Hertogenbosch en omstreken. Op deze manier kunnen wij krachtig en proffesioneel samenwerken met alle ketenpartners uit de regio.
KSV Regio Den Bosch
Per 21 juni 2016 hebben 5 kraamzorgorganisaties in de regio ’s-Hertogenbosch een samenwerkingsverband getekend. Na aanleiding van het rapport ‘ Eén Goed Begin’ van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte wordt in de gehele keten van geboortezorg gestreefd naar het verbeteren van Kwaliteit en Veiligheid.
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doen we door risico's voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen. De jeugdgezondheidzorg van de GGD richt zich hierbij speciaal op gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren. Onze medewerkers werken intensief samen met ouders en samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld verloskundigen, kraamzorg en kinderopvang