Vanuit de bundeling van onze competenties ondersteunen wij het opgroeien van het (ongeboren) kind

Het kind wordt centraal gesteld vanaf preconceptie tot 18 jaar. Gedurende deze hele periode wordt door alle betrokken zorgverleners de meest optimale zorg nagestreefd.

 

Het kind en zijn directe omgeving wordt met respect en passende begeleiding ondersteund. De gestroomlijnde en intensieve samenwerking tussen de (eerste lijns) partijen van de Meierij/ Den Bosch biedt een platvorm van waaruit kwalitatief hoogwaardige en veilige geboortezorg naadloos overloopt in de zorg en begeleiding binnen de jeugdgezondheidszorg.

Korte lijnen en heldere communicatie