Werkgroep info
Status: open
Beheerder: Suzanne de Windt
Korte omschrijving


Snel naar
Basiszorgpad
Home > Werkgroepen > @Verlosdenbosch Zorgpaden en protocollen

@Verlosdenbosch Zorgpaden en protocollen

Op 1 lijn
Factsheets
Protocollen en afspraken

GGD
Sociale kaart

Ggd protocollen

Kraamzorg protocollen

Coöperatie verloskundigen 's-Hertogenbosch

Zorgpaden @Verlosdenbosch
Complicaties/ aandoeningen verkregen in de zwangerschap
Indicatielijsten
Basiszorgpaden
Kwetsbare zwangere
High risk
High risk A (Zorg door 2de lijns vlk en gyn)
High risk B (Zorg door gyn)
Medium risk
Medium risk A (1ste lijns zorg en co gyn)
Medium risk B (1ste lijns zorg en BD indicatie)
Medium risk C (1ste lijns zorg met overname 2de lijn)
Low Risk

Regio protocollen

Vsv protocollen